Collection of Khaled Shumon
  1. Ek Hridoyhinar Kachhe
  2. Hoyto Kichhui Nahi Pabo
  3. Jibonanondo Hoye
  4. Kono Karonei Ferano Gelona Take
  5. Shobaito Shukhi Hote Chay