Adhunik Lyrics - Bappa Mojumdar
 1. Adhare Jochhona
 2. Amar shontan
 3. Bahanno Tash
 4. Gram-e-noy
 5. Keje Amar moner
 6. akash churi
 7. benghe poth
 8. bristi porey
 9. chole gecho kobe
 10. dulo bhatiyali
 11. fireY Chai
 12. gari cholena
 13. joler Damey
 14. shabuj jokhon

Lyrics managed by Farzana Kanak (kanak_2000@yahoo.com)