Adhunik Lyrics - Chitra
  1. Amar Chokher Joler
  2. Kothao Jodi Hariye

Lyrics managed by Farzana Kanak (kanak_2000@yahoo.com)