Adhunik Lyrics - James
  1. baba
  2. bibagi
  3. dukini
  4. efitaf
  5. jail theke
  6. jikir
  7. jodi kokhono
  8. sinai
  9. tarai

Lyrics managed by Farzana Kanak (kanak_2000@yahoo.com)