Adhunik Lyrics - Kishore Kumar
  1. Aaj Ei Din
  2. Amar Pujar Phool
  3. Ek Din Pakhi

Lyrics managed by Farzana Kanak (kanak_2000@yahoo.com)