Adhunik Lyrics - Protima
  1. Baash Baganer mathar
  2. Boro Shadh Jage
  3. Ekta Gaan Likho
  4. Jole Bhasha Poddo

Lyrics managed by Farzana Kanak (kanak_2000@yahoo.com)