Adhunik Lyrics - Shuvro Dev
  1. Aj Moron Eshe
  2. Ami Tomari chokhe
  3. Je Bashi bhenge

Lyrics managed by Farzana Kanak (kanak_2000@yahoo.com)