Adhunik Lyrics - Tapan Chowdhury
  1. Amar Golpo Shune
  2. Dine Ki Raate
  3. Ei Rupali Raate
  4. Polash Futechhe

Lyrics managed by Farzana Kanak (kanak_2000@yahoo.com)