Classic Lyrics - Lalon Geeti
  1. Ami Opar Hoye Boshe Achhi
  2. Shohoj Manush

Lyrics managed by Farzana Kanak (kanak_2000@yahoo.com)