Poems of Sheikh Md. Minhaz Uddin
  1. Amar Sukh
  2. Etotai Ki Sohoj Tomake Vule Jawa
  3. Kare Bole Valobasha....Kare Bole Prem
  4. Tomake Khuji Ami
  5. Valobasha Ar Prapti