Kobita Abritti
 1. Ajit Dutt (2)
 2. Ajitesh Bondopadhyay (1)
 3. Alokronjjon Dasgupto (5)
 4. Arunkumar Sharkar (3)
 5. Bihunu Dey (3)
 6. Bolai Chand (2)
 7. Budhhodeve Bose (2)
 8. Golam Mostafa (12)
 9. Mixed (20)
 10. Monindro Roy (4)
 11. Nirendronath Chatarjee (2)
 12. Nrayon Gonggopadhhay (2)
 13. Ochintto kumar sen (2)
 14. Onnoda Shongkor (3)
 15. Premendra Mitra (3)
 16. Proboth kumar (1)
 17. Rajputro (6)
 18. Sabitabarta Dutt (1)
 19. Sankha Ghosh (3)
 20. Shakti Chatarjee (3)
 21. Shanti Laheri (1)
 22. Shimul Mostafa (14)
 23. Shobbo Shachi (21)
 24. Shoilenddo Mukharjee (1)
 25. Shomar Sen (2)
 26. Shombhu Mitra (9)
 27. Shubhash Mukhopadhhay (2)
 28. Soumitra (21)
 29. Sunil Gongopaddhay (2)
 30. Vatshana Chowdhury (1)